Actie voorwaarden van de Speelotheek de SpeelOsaurus & WonderRijk

Actievoorwaarden en spelregels

1. Winacties worden uitgeschreven door Annemarie de Leeuw onder de Stichting SpeelOsaurus of WonderRijk beide gevestigd te Beuningen. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier of vraag/reactie op digitale omgeving zoals facebook hebt ingevuld of gegeven. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar of nadrukkelijk schriftelijk toestemming van zijn verzorgers/ouders/voogd. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

 8.1. Aanvulling op artikel 8. Tenzij de actie bestaat uit het geven van een verhaal/reactie/opmerking met specifiek doel zoals bijvoorbeeld "verzin de leukste quote voor deze foto en win" in het geval van dit type winacties word de winnaar door het bestuur van de SpeelOsaurus gekozen en is dit dus niet willekeurig maar bewust op de beste opmerking/reactie/verhaal in de visie(mening) van de beoordelaars.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

10. SpeelOsaurus kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door SpeelOsaurus voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. Je ontvangt na deelname aan de winactie een uitnodiging om deel te namen aan de nieuwsbrief. Je kunt natuurlijk altijd aangeven dat je deze e-mails niet meer wilt ontvangen, door op de afmeldlink te klikken in de desbetreffende e-mail

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door SpeelOsaurus.

17. SpeelOsaurus handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

20. Social media platformen zoals Facebook hebben niets te maken met de winacties die de SpeelOsaurus of WonderRijk houden. Facebook sponsord, steunt of beheerd deze winacties niet, zij en andere social media zijn slechts het kanaal waarom wij(SpeelOsaurus/WonderRijk) de actie naar buiten brengen.

21. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met SpeelOsaurus roskam 12, 6641 XE Beuningen 0642253518
e-mail: Speelosaurus@gmail.com. Je ontvangt binnen 14 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.