logo_edited.png

WonderRijk

Wonderlijke kinderfeestjes uit het rijk van Prinsessen, Tovenaressen, Dino's en meer!

Algemene Boekingsvoorwaarden- WonderRijk

De algemene voorwaarden dienen ervoor om u en de karakters/medewerkers van WonderRijk te beschermen en het bezoek/feestje/evenement zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Door boeking via de website of beantwoording van e-mail verklaart de ontvanger akkoord te zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden.

 

Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden behoudt WonderRijk het recht de boeking te annuleren, eerder te vertrekken of de extra gemaakte kosten te verhalen en dit zonder restitutie. WonderRijk behoudt zich het recht de reservering zonder opgaaf van redenen te allen tijde te annuleren, zolang het afgesproken bedrag niet is ontvangen en/of de bevestigingsmail niet is verstuurd.

 

Boekingen per e-mail, zijn geldende overeenkomsten, een boeking staat past vast nadat u een boekingsbevestiging heeft ontvangen per mail. 

 

Boeking:

 1.   Klant dient zorg te dragen voor voldoende parkeergelegenheid voor onze karakters/medewerkers in de directe omgeving (ongeveer maximaal 100 meter) van de locatie waar het optreden plaatsvindt.  Onze karakters nemen meerdere spullen mee een extra paar handen om de spullen te dragen wordt zeer gewaardeerd. Mocht het bij u moeilijk zijn om te parkeren, dan dient u WonderRijk hiervan op de hoogte te stellen. Stelt u WonderRijk hiervan niet op de hoogte en het karakter is hierdoor later aanwezig dan wordt deze tijd niet ingehaald en wordt er geen restitutie gegeven. 

 2. Onze karakters zullen te allen tijde op de tijd proberen te letten en zullen de activiteit waarmee zij bezig zijn gewoon rustig afronden indien de geboekte tijd verstreken is. Echter vragen wij u ook de tijd in de gaten te houden en de karakters erop te attenderen wanneer de tijd bijna verstreken is. Zij zullen namelijk niet altijd ongezien op de tijd kunnen letten.

 3. Onze karakters zijn er om de kinderen te entertainen, niet om de volwassenen te entertainen. We willen u dan ook vriendelijk verzoeken niet de aandacht van onze karakters te vragen en geen ongepaste opmerkingen te maken.

 4. Onze karakters zijn professionele entertainers, zij zullen hun uiterste best doen om alle kinderen de volledige tijd te betrekken bij de activiteiten. Echter kinderen worden nooit verplicht om mee te doen aan de activiteiten en zij kunnen ook niet te lang stilstaan bij niet deelnemende kinderen(kinderen die afhaken). We vragen u dan ook om zich te ontfermen over de kinderen die niet (meer) mee willen doen.

 5. Onze karakters zijn voor veel kinderen een idool. Zij zullen de volledige tijd dan ook in karakter blijven. We verzoeken u daarom vriendelijk om geen persoonlijke vragen aan de karakters te stellen, als ‘waar woon je?’ of ‘je bent echt de mooiste die we hebben gezien’. Dit verbreekt de magie voor de kinderen. Ook vragen wij u kinderen die niet meer geloven van tevoren te instrueren. Zij mogen meespelen, maar we willen voorkomen dat zij de magie verbreken voor de anderen. Ziet u dat er kinderen zijn die gedurende het bezoek blijven zeggen dat het karakter niet echt is? Spreek deze kinderen dan alstublieft direct en even apart aan.

 6. Onze karakters dragen hand gemaakte kostuums en pruiken van de hoge kwaliteit om de sprookjes tot leven te wekken.  WonderRijk is gerechtigd om toegebrachte schade aan kostuums en/of pruiken in rekening te brengen bij de klant. 

 7. Onze karakters zijn getrainde performers, maar geen oppas. Het is niet de bedoeling dat het ouderlijk toezicht van het kinderfeestje plotseling weggaat en hiermee het karakter en de kinderen helemaal alleen in de woning/park/locatie laat.
  Daarnaast kan het voorkomen dat er tijdens het bezoek een kind valt of dat er door kinderen schade wordt toegebracht aan materiaal, zoals stift op de tafel. WonderRijk en haar karakters zijn niet verantwoordelijk voor letsel als gevolg van valpartijen of schade toegebracht door kinderen. De ouders/voogd/ouderlijk toezicht van het feestje blijft verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen. Eventuele kosten verbonden aan de toegebrachte schade kunnen dan ook niet verhaald worden op WonderRijk.

 8. Onze karakters zullen tijdens de ontmoeting de keuze aan activiteiten altijd overlaten aan de jarige en inspelen op wat de kinderen leuk vinden. Zij zullen hierbij hun best doen alle geboekte activiteiten uit te voeren. Echter kan het voorkomen dat niet alle activiteiten worden gedaan, doordat een activiteit uitloopt. We vragen hiervoor om uw begrip. Worden er grote dingen niet gedaan waar wel voor betaald is doordat bijv. een andere activiteit uitliep zal er naderhand over restitutie kunnen worden gepraat.

 9. Onze pakketten zijn gebaseerd op een maximum van 10 kinderen. Kiest u ervoor om tegen een meerprijs meer dan 10 kinderen per karakter aanwezig te laten zijn, dan kan het voorkomen dat niet alle geboekte activiteiten uitgevoerd worden en kinderen zullen mogelijk langer moeten wachten.

 10. Onze ontmoetingen kunnen plaatsvinden op iedere gewenste locatie. Echter dient er altijd voldoende ruimte te zijn om te bewegen met alle kinderen en dienen de karakters en kinderen gezamenlijk aan een tafel te kunnen zitten. Wanneer de ontmoeting buiten plaatsvindt, dient er een plek te zijn vrij van modder, vuil, regen en wind. Dit om het risico op beschadigingen aan kostuums zo klein mogelijk te houden. Ook blijft het weer onvoorspelbaar. Mocht het ineens toch regenen de dag van het feestje dient er een binnen locatie gereed te zijn.  Voor locaties buiten geldt ook dat wanneer het voor uw kinderen buiten te koud is zonder jas, het ook te koud is voor onze karakters en dient er een binnen locatie  (voorzien) aanwezig te zijn. Voor ontmoetingen in de zomer dient er een mogelijkheid voor de karakters te zijn om zich te beschermen tegen de zon en warmte. Bij temperaturen boven de 25 graden dient er airconditioning aanwezig te zijn. Kostuums en pruiken kunnen namelijk ontzettend warm zijn.

 11. Onze karakters zijn zeer punctueel. Echter kan het voorkomen dat zij door onvoorziene omstandigheden te laat zullen arriveren. Zij zullen u direct telefonisch informeren. Houd daarom altijd uw telefoon in de gaten.

 12. Wij zullen een boeking nooit zonder reden annuleren. Het kan echter voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden als ziekte, een ongeluk, ernstige weersomstandigheden (hittegolf, zeer gladde wegen, code oranje of rood) of familieomstandigheden een karakter niet kan komen. Soms zal dit pas enkele dagen of zelfs uren van tevoren bekend zijn. Wij zullen in dit geval ons uiterste best doen de uitgevallen karakters te vervangen. Wanneer dit niet lukt zullen we met u kijken naar een mogelijke oplossing, dan wel een bezoek op een andere dag, een videoboodschap, een restitutie van de kosten of een combinatie van meerdere opties. We vragen hiervoor om uw begrip. zie ook ANNULEREN 7 & 8
   

Tarieven:

 1. Alle afgegeven tarieven zijn inclusief de gebruikte materialen.  Maar exclusief reiskosten en eventuele voorrijdkosten, opbouw/afbouwtijd, en parkeerkosten. Als bron voor de reiskostenberekening wordt google maps gebruikt.

 2. Voorrijdkosten : Vanaf 30 km € 15,00- vanaf 40 km € 20,00- vanaf 50 km € 25,00 - vanaf 60 km € 30,00 - vanaf 70 km € 40,00 - vanaf 80 km €45,00. Bij afstanden verder dan 80 km zijn de prijzen afhankelijk van het gewenste pakket en het aantal uren.

 3. Betaling dient te geschieden uiterlijk 7 dagen na boeking. Niet betalen binnen de gestelde termijn kan tot annulering van de overeenkomst leiden.

 4. In geval van evenementen kunnen de betalingscondities worden aangepast

 5. Voor opdrachten op nationale feestdagen wordt een toeslag van 50% berekend op het uur tarief. Voor feestdagen Kerst, Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag word er een toeslag van 100% berekend op het uur tarief. Ook wanneer een opdracht plaatsvindt tussen 22.00 en 8.00 uur geldt er een toeslag van 100%.

 

Annulering:

 1. Een reservering kan door de klant tot maximaal 30 dagen van tevoren geannuleerd worden, dit dient gemeld te worden via email. Indien het afgesproken bedrag al is overgemaakt, ontvangt de klant het volledig overgemaakte bedrag binnen 14 dagen retour op zijn of haar rekening.

 2. De klant mag de afspraak 1 maal verzetten met inachtneming van een termijn van 7 dagen, daarna wordt het gezien als een annulering van de reservering. De klant heeft dan geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

 3. Wanneer een reservering binnen 30 dagen voorafgaand aan de afspraak wordt geannuleerd of gewijzigd zullen hiervoor kosten in rekening gebracht worden.

 4. Bij annulering zullen de volgende percentages van de afgesproken gage worden berekend. Bij annulering binnen: 1 week of korter 100% - 2 weken 50 % - 1 maand 25 %

 5. Een uitzondering hierop kan gelden bij de volgende voorwaarden: Ernstige weersomstandigheden (bijv. sneeuwval, ijzel). Ernstige familieomstandigheden, (ongeval, ziekte, overlijden)

 6. In geval van annulering veroorzaakt door de eerder vermelde familieomstandigheden kan WonderRijk besluiten tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het reeds ontvangen bedrag.

 7. WonderRijk heeft het recht om bij aantoonbare overmacht (zoals ziekte, sterfgeval, ongeval, autopech, enz.), met duidelijke opgave van redenen, een optreden te annuleren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door hem reeds (vooruit) betaalde bedrag.

 8. WonderRijk zal zich bij aantoonbare overmacht maximaal inspannen om een passende vervanging te vinden voor het geboekte optreden. Aan het wel of niet slagen van deze inspanning kunnen echter geen rechten ontleend worden.

 9. De annuleringsregeling is al van toepassing bij een mondelinge overeenkomst/ opdrachtbevestiging of overeenkomst/ opdrachtbevestiging per email.
   

Aansprakelijkheid:

 1. WonderRijk is niet aansprakelijk voor eventueel letsel dat wordt veroorzaakt of ontstaat tijdens een bezoek. Alle handelingen geschieden uit eigen vrije wil en zijn volledig voor risico van de klant.

 2. WonderRijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke of waarde- volle eigendommen tijdens een bezoek. Het meenemen van deze spullen is voor eigen risico.

 3. WonderRijk is niet aansprakelijk voor het leveren van minder of van een minder goed bezoek dan normaal door omstandigheden zoals genoemd in artikel Boeking.

 4. Indien er door onvoorziene omstandigheden, zoals verkeerssituaties, oponthoud als Politiecontrole(s), verkeershinder, onduidelijke wegwijzers, omleidingen, weersomstandigheden en andere niet-genoemde omstandigheden vertragingen kunnen ontstaan c.q. worden veroorzaakt, kan WonderRijk niet op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die opgelopen zou kunnen worden.

 

Auteursrechten:

 1. Het is niet de intentie van WonderRijk om enig auteursrecht te overtreden. Onze karakters zijn geen auteursrechtelijk beschermde karakters.

 2. Onze karakters zijn gebaseerd op personages uit het publieke domein of eigen creaties en we kunnen alleen boekingen accepteren van personen die zich ervan bewust zijn dat we geen gelicentieerde karakters vertegenwoordigen. Als u een gelicentieerd, auteursrechtelijk beschermd karakter voor uw evenement nodig heeft, zult u contact moeten opnemen met de auteurs- rechthouder. Als u een van onze eigen creaties voor uw event wilt is dit natuurlijk mogelijk gezien WonderRijk daarvan de auteursrechthouder is. Onze eigen karakters zijn momenteel: DuChalloe, Enna de Woud elf, Lilly de Gekke Alchemist.

 3. WonderRijk is niet verantwoordelijk voor eventuele schadeclaims na het gebruik van gelicentieerde muziek, afbeeldingen en/of fonts.

 4. Bedrijven en andere organisaties mogen afbeeldingen/video’s van WonderRijk en onze karakters niet verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming. Wanneer uw materiaal van WonderRijk wilt delen, digitaal en/of analoog, verzoeken wij uw aanvraag te mailen naar wonderrijkkinderfeestje@gmail.com.

 5. WonderRijk behoudt zich het recht zich ten alle tijden terug te trekken, wanneer er sprake is van overtreding van het auteursrecht.

   

Klachten:

 1. Wanneer de klant niet tevreden is met de geleverde diensten, dient dit binnen 7 dagen na het plaatsvinden van het bezoek middels e-mail te worden gemeld bij WonderRijk met daarin een duidelijke omschrijving van de klacht.  WonderRijk zal elke klacht serieus in behandeling nemen en naar eigen oordeel restitutie, compensatie, compromis of vervangende diensten aanbieden.