ANBI

Algemeen

Statutaire naam: Stichting de SpeelOsaurus

RSIN / fiscaal nummer: 859997133

 

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0642253518

E-mailadres: voorzitter.speelosaurus@gmail.com

Website: www.speelosaurus.nl

Postadres: Roskam 12

 6641 XE Beuningen

Bezoekadres: Akkersleep 1-3

 6641 WR Beuningen

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 74700960

IBAN: NL67RABO0341395684

 

Bestuur

Ilja Vermoet (Voorzitter)

Annemarie de Leeuw (Creative Developer)

Monique Kersten (Penningmeester)

Marjolein Buis (Personeelszaken)

 

Doelstelling

Missie:

Het uitlenen van speelgoed aan kinderen en volwassenen. Mensen met een kleine portemonnee de gelegenheid geven om ook met het nieuwste speelgoed te kunnen spelen.

 

Doelstelling:

- het uitlenen van speelgoed - het bieden van ontmoetingsmogelijkheden

 - het geven van voorlichting en informatie

Hoofdlijnen van het actueel beleidsplan
- Er worden abonnementen verkocht om speelgoed uit te lenen
- Er worden diverse activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld: voor kinderen:
knutselen, tekenen, voorlezen, etc.
- Werving van sponsoren


Uitgeoefende activiteiten
- Uitlenen van speelgoed
- Het organiseren van activiteiten
- Sponsoren gezocht

Financiële verantwoording 2021 Jaarverslag 2021
Financiële verantwoording 2019 en 2020 op verzoek opvraagbaar

Beloning
Onkostenvergoeding bestuur: ja, alleen reisvergoeding
Ontvangt (een deel van) het bestuur vakantiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur: alleen onkosten
Beloningsbeleid medewerkers: alles is vrijwillig, dus geen vergoeding, behalve onkosten.

Dippie.png