top of page

ANBI

Algemeen

Statutaire naam: Stichting de SpeelOsaurus

RSIN / fiscaal nummer: 859997133

 

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0644835497

E-mailadres: voorzitter.speelosaurus@gmail.com

Website: www.speelosaurus.nl

Bezoek- en postadres: Akkersleep 1-3

 6641 WR Beuningen

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 74700960

IBAN: NL67RABO0341395684

 

Bestuur

Marjolein Buis (Interim-voorzitter en personeelszaken)

Joyce Kersten (Secretaris)

Monique Kersten (Penningmeester)

 

Doelstelling

Onze doelstelling is het uitlenen van speelgoed aan kinderen en volwassenen, maar ook het bieden van ontmoetingsmogelijkheden. Samen spelen, delen, leren en meedoen met verschillende activiteiten. Wij willen iedereen de gelegenheid geven om speelgoed te kunnen lenen, ook mensen met een kleine portemonnee.

Hoofdlijnen van het actueel beleidsplan
- Er worden abonnementen verkocht om speelgoed uit te lenen
- Er worden diverse activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld: voor kinderen:
knutselen, tekenen, voorlezen, etc.
- Werving van sponsoren


Uitgeoefende activiteiten
- Uitlenen van speelgoed
- Het organiseren van activiteiten
- Sponsoren gezocht

Financiële verantwoording 2022 Jaarverslag 2022

Financiële verantwoording 2021 Jaarverslag 2021
Financiële verantwoording 2019 en 2020 op verzoek opvraagbaar

Beloning
Onkostenvergoeding bestuur: ja, alleen reisvergoeding
Ontvangt (een deel van) het bestuur vakantiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur: alleen onkosten
Beloningsbeleid medewerkers: alles is vrijwillig, dus geen vergoeding, behalve onkosten.

bottom of page