logo_edited.png

WonderRijk

Wonderlijke kinderfeestjes uit het rijk van Prinsessen, Tovenaressen, Dino's en meer!

Privacy Beleid - WonderRijk

Dit is de privacyverklaring van [WonderRijk], gevestigd te [Beuningen]. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens als naam, adres, leeftijd. Als (een combinatie van) deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens.

 

Onze speelotheek verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Naam

  • Adres

  • E-mail

  • Telefoonnummer

Persoonsgegeven Redenen voor verwerking
Naam: Adressering van communicatie
E-mailadres: Voor communicatie voor offerte/informatie aan vraag, nieuwsbrieven, communicatie over openingstijden/vakanties en acties.
Telefoonnummer: Voor contact over offerte/ informatie aanvraag; contact over gemaakt boekingen.
Adres (postadres): Voor contact over offerte/ informatie aanvraag; contact over gemaakt boekingen, levering dienst(feestje).

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

➢ Op de mail/aanvraag formulier van facebook.
➢ De gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden voor redenen genoemd in de bovenstaande tabel. Hierover worden leden ook geïnformeerd bij het inschrijven. Ze geven hiervoor expliciet toestemming met hun handtekening op het inschrijfformulier.
➢ Om de gegevens te beschermen gebruikt WonderRijk het programma [Windows Defender]. Deze virusbescherming is altijd actief op de computers die worden gebruikt bij WonderRijk. De nieuwe virusdefinities worden automatisch gedownload op elke computer.

 

Van wie verwerkt onze speelotheek persoonsgegevens?

Wij vragen (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:

 

  • Offerte of informatie aanvraagt bij [WonderRijk]

  • Dienst afneemt bij [WonderRijk]

 

Waarvoor verwerkt [WonderRijk] persoonsgegevens?

Als je een boeking bij [WonderRijk] doet hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij je op de juiste wijze een wonderrijk feestje of event geven.

 

Als je eenmaal een boeking bij ons hebt gedaan, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en e-mailadres om contact met je te onderhouden en je te informeren over bijzondere acties.

 

Verwerkt [WonderRijk] ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. [WonderRijk] verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is, verwerkt. Na opzegging van het email nieuwsbrief verwijderen wij de persoonsgegevens binnen [12 maanden].

 

Uitwisseling van persoonsgegevens

[WonderRijk] wisselt geen persoonsgegevens met externe partijen uit.

 

Inzagerecht persoonsgegevens

Op verzoek geven wij je inzage in de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen. Je kunt contact opnemen met ons via [mailadres] voor:

 

  • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;

  • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;

  • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;

  • bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.

 

Wijzigingen privacy-beleid

Door een boeking te plaatsen of offerte aan te vragen ga je akkoord met dit privacy-beleid. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-beleid. Wij raden je daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Leden kunnen dit privacy-beleid raadplegen op de website www.speelotheek.nl/wonderrijk.