Privacyverklaring Speelotheek de SpeelOsaurus

Dit is de privacyverklaring van [SpeelOsaurus], gevestigd te [Beuningen] en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [74700960]. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

Voor de voorwaarden voor winacties bij de SpeelOsaurus kunt u hier klikken. (Nog niet actief)

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens als naam, adres, leeftijd. Als (een combinatie van) deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens.

 

Onze speelotheek verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • Adres

 • E-mail

 • Telefoonnummer

Persoonsgegeven Redenen voor verwerking
Naam van kind: Identificatie van lid
Naam van ouder: Adressering van communicatie
E-mailadres: Voor nieuwsbrieven, communicatie over openingstijden/vakanties en contributies.
Telefoonnummer: Voor contact over uitgeleend speelgoed, missende onderdelen, overschreden leentermijnen.
Adres (postadres): Identificatie, verschil kunnen maken tussen twee families met
dezelfde namen, communicatie over overschreden leentermijnen en niet betaalde contributie.


 

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

➢ Op het inschrijfformulier, dit wordt opgeborgen in de ‘inschrijfmap’. Deze ordner met inschrijfformulieren wordt bewaard in de baliekast. Deze kan apart op slot en is alleen toegankelijk voor medewerkers van speelotheek de SpeelOsaurus.
➢ De persoon die de ledenadministratie bijhoudt, is verantwoordelijk voor het verwerken van de formulieren.

Zij voert de gegevens in, in het SOT systeem en in het e-mailsysteem. Allebei de systemen hebben inlogcodes beschermd met wachtwoorden. Deze inlogcodes worden op een need-to-know basis gedeeld met medewerkers van speelotheek de SpeelOsaurus.
➢ De gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden voor redenen genoemd in de bovenstaande tabel. Hierover worden leden ook geïnformeerd bij het inschrijven. Ze geven hiervoor expliciet toestemming met hun handtekening op het inschrijfformulier.
➢ Om de gegevens te beschermen gebruikt speelotheek de SpeelOsaurus het programma [PROGRAMMA]. Deze virusbescherming is altijd actief op de computers die worden gebruikt bij speelotheek de SpeelOsaurus. De nieuwe virusdefinities worden automatisch gedownload op elke computer.

➢ Bij speelotheek de SpeelOsaurus worden ook regelmatig back-ups gemaakt. De back-up wordt bewaard op de cloud met vergrendeling van een wachtwoord.

 

Van wie verwerkt onze speelotheek persoonsgegevens?

Wij vragen (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:

 

 • Lid wordt van [SpeelOsaurus]

 • Sponsor wordt van [SpeelOsaurus]

 • Ambassadeur wordt van [SpeelOsaurus]

 • Leverancier of afnemer bent van [SpeelOsaurus]

 • Vrijwilliger wordt van [SpeelOsaurus]

 

Waarvoor verwerkt onze speelotheek persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van de speelotheek en/of als vrijwilliger aan de slag wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij je op de juiste wijze inschrijven als lid, het lidmaatschapsgeld innen en contact met je opnemen als leentermijnen van speelgoed worden overschreden.

 

Als je eenmaal lid van onze speelotheek bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en e-mailadres om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken.

 

Verwerkt de speelotheek ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. Onze speelotheek verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is, verwerkt. Na opzegging van het lidmaatschap verwijderen wij de persoonsgegevens binnen [12 maanden].

 

Uitwisseling van persoonsgegevens

Onze speelotheek wisselt geen persoonsgegevens met externe partijen uit.

 

Inzagerecht persoonsgegevens

Op verzoek geven wij je inzage in de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen. Je kunt contact opnemen met ons via [mailadres] voor:

 

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;

 • vragen naar aanleiding van deze privacy policy;

 • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;

 • bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.

 

Wijzigingen privacy-beleid

Door lid te worden van de speelotheek ga je akkoord met dit privacy-beleid. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-beleid. Wij raden je daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Leden kunnen dit privacy-beleid raadplegen op de website www.speelotheek.nl  van de speelotheek.