ANBI: Stichting de SpeelOsaurus

Algemeen

Statutaire naam: Stichting de SpeelOsaurus

RSIN / fiscaal nummer: 859997133

 

Contactgegevens

Telefoonnummer: 0642253518

E-mailadres: speelosaurus@gmail.com

Website: www.speelosaurus.nl

Postadres: Roskam 12

 6641 XE Beuningen

Bezoekadres: Akkersleep 1-3

 6641 WR Beuningen

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 74700960

IBAN: NL67RABO0341395684

 

Bestuur

Mevr. Annemarie de Leeuw (Voorzitter)

Mevr. Monique Kersten (Penningmeester)

Mevr. Paulien Hagers (Secretaris)

Dhr. Cees van Ingen (Bestuurslid)

 

Doelstelling

Missie:

Het uitlenen van speelgoed aan kinderen en volwassenen. Mensen met een kleine portemonnee de gelegenheid geven om ook met het nieuwste speelgoed te kunnen spelen.

 

Doelstelling:

"- het uitlenen van speelgoed - het bieden van ontmoetingsmogelijkheden; - het geven van voorlichting en informatie;”

 

Jaarverlsag 2019-2020

Hoofdlijnen van het actueel beleidsplan

  • Er worden abonnementen verkocht om speelgoed uit te lenen

  • Er worden diverse activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld: kinderfeesten, vermakelijke activiteiten voor kinderen, zoals: knutselen, tekenen etc. ook voor volwassenen worden er activiteiten georganiseerd bijvoorbeeld een workshop opvoeding.

  • Werving van sponsoren

 

Uitgeoefende activiteiten

  • Het organiseren van activiteiten

  • Sponsoren gezocht

  • Het uitlenen/sponsoren van speelgoed aan instellingen

 

Dekkingsplan en startbegroting

Voor ons dekkingsplan en de begroting, kunt u op de 'PDF' iconen klikken. 

 

 

 

Financiële verantwoording 2019

Financiële verantwoording 2020

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: ja, alleen reisvergoeding

Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee

Toelichting vergoeding bestuur: alleen onkosten

Beloningsbeleid medewerkers: alles is vrijwillig, dus geen vergoeding, behalve onkosten.

Samenwerking met WonderRijk

We willen extra aandacht besteden aan onze samenwerking met WonderRijk zodat hier geen verwarringen over ontstaan.

WonderRijk is een hobby met bijverdiensten(hobby-with-benefits) zoals oprichter Annemarie de Leeuw zelf stelt. Voorlopig is het aantal klanten, het aantal uren werk zonder betaling, het aantal uren werk met betaling en de totale geschatte inkomsten(minder dan 1500 euro per jaar geschat) allemaal te laag om daadwerkelijk geclassificeerd te worden als ondernemer voor de kvk als de belastingdienst. Daarom staat WonderRijk (nog) niet ingeschreven bij de kvk.

WonderRijk is gestart door Annemarie de Leeuw, de initiatiefneemster en huidige Voorzitter van de SpeelOsaurus. Het doel van WonderRijk is wonderlijke feestjes en events neer te zetten met verhuur van prinsessen en andere karakters. Annemarie zelf speelt deze karakters op de feestjes.
 

WonderRijk gebruikt een stukje van de website van SpeelOsaurus. Dit is in overeenstemming met bestuur(zonder de stem van Annemarie als voorzitter).

De SpeelOsaurus biedt verjaardagsfeestjes themadozen aan en de locatie is te huur voor kinderfeestjes. WonderRijk is en mooie aanvulling en men kan dus ook karakters huren voor kinderfeestjes in de Speelotheek. 

WonderRijk staat voor gebruik van website, gebruik van promotiekanalen van SpeelOsaurus en gebruik van nieuwsbrief 30% van de omzet af aan SpeelOsaurus.
 

WonderRijk staat verder geheel los van de SpeelOsaurus, is zijn eigen beslissings orgaan en handelt individueel. WonderRijk en de SpeelOsaurus werken samen om kinderen te kunnen verrijken met spel en magie en plezier.  De SpeelOsaurus heeft in geen enkele wijze aandelen of beslissingsbevoegdheid en vice versa ook niet.